Desatero pro rodiče a žáky

Desatero pro rodiče a žáky ZUŠ Králíky

 

 

1. Prvý den nového školního roku, který je shodný s nástupem do základní školy, zahajujeme vždy ve 13:00 hodin v hudebním sále školy, na odloučeném pracovišti v Červené Vodě v 15:00 hodin, v tanečním sále budovy ZŠ a MŠ Červená Voda.

 

2. Žák přichází do školy 10 minut před začátkem výuky. V případě, že do školy jezdí na kole, škola za kolo neručí. Žák jej může zanechat ve stojanu před budovou a uzamknout. V žádném případě nesmí s kolem do budovy.

 

3. Žák dochází pravidelně a včas do výuky, na kterou se doma připravuje.

 

4. V době výuky má žák vypnutý mobil.

 

5. Jakákoliv nepřítomnost žáka musí být omluvena, a to nejlépe osobně, telefonicky, e-mailem, nejpozději však do 3 dnů od počátku déletrvající nemoci. Po jejím ukončení přinese žák písemnou omluvenku od rodičů v žákovské knížce nebo notýsku. Plánovanou absenci žáka ve výuce omlouvejte předem.

 

6. Žák musí dbát o bezpečnost a předcházet úrazům. Každé poranění, úraz ihned nahlásí vyučujícímu.

 

7. Účinkování žáka na interních a veřejných akcích školy je jeho povinností a vystupuje vždy v odpovídajícím oděvu.

 

8. Dny prázdnin a státní svátky jsou dny volna, výuka proto neprobíhá.

 

9. Úplata za vzdělání se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ

 

UMĚLECKÉ VZDĚLÁVACÍ OBORY

 

VÝŠE ÚPLATY/pol.

 

VÝŠE ÚPLATY/měs.

HUDEBNÍ OBOR (přípr. ročníky, I. a II. stupeň)

 

 

 

 

Individuální výuka 

Skupinová výuka

Kolektivní výuka

 

1800,- Kč./pol.

1600,- Kč/pol.  

1150,- Kč/pol.         

 

360,- Kč./měs.

320,- Kč/měs.

230,- Kč/měs.

Druhý obor (nástroj, sólový zpěv)

 

1400,- Kč/pol.          

 

280,- Kč/měs.

Rozšířené studium

 

2100,- Kč/pol. 

 

420,- Kč/měs.

přípravné ročníky TO, VO, LDO 

 

1150,- Kč/pol.

 

230,- Kč/měs.

TANEČNÍ OBOR I. a II. stupně   

 

1450,- Kč/pol.

 

290,- Kč/měs.

VÝTVARNÝ OBOR I. a II. stupně

 

1450,- Kč/pol.

 

290,- Kč/měs.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

 

1450,- Kč/pol.

 

290,- Kč/měs.

 

Úplata se hradí za pololetí vždy do 15. října a do 15. února nejlépe převodem na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři školy číslo účtu: 2407424349/0800. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí, školné se nevrací. Pokud je nemocný učitel, jeho nepřítomnost a případná náhrada výuky se řeší individuálně.

 

10. Další informace naleznete na našich webových stránkách www.zuskraliky.cz, facebooku školy.

Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 9. 2023.

 

Desatero pro rodiče a žáky ZUŠ ke stažení zde.

Novinky

article thumbnailPřijďte za námi na absolventskou výstavu! V pátek 24. května 2024 se bude v prostorách čítárny Městské knihovny Králíky organizovat vernisáž absolventské výstavy výtvarných prací žáků Ludmily...
article thumbnailPřijměte pozvání na absolventské koncerty v podání žáků hudebního oboru ZUŠ Králíky. V pořadí poslední absolventský koncert se bude konat ve středu 12. června v Evropském domě Králíky. Na koncertě...

QR kód

Klasifikace

Školský portál